Verlan tehdasmuseo

UPM-kymmene Oyj
Verlantie 295, 47850 Verla
www.verla.fi

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on eheä tehdaskokonaisuus Suomen metsäteollisuuden varhaisvuosilta. Kokonaisuutta täydentävät alueen työväenasunnot ja lukuisat muut rakennukset.
UNESCOn maailmanperintökohde