Suomen Asutusmuseo

Asutusmuseosäätiö
Asutusmuseontie 52, 71910 Alapitkä
www-sivut

Suomen Asutusmuseo esittelee sodanjälkeisen asutustoiminnan historiaa. Museokokonaisuuteen kuuluvat alkuperäisasussaan oleva rintamamiestalo, navetta ylisineen ja liitereineen, sauna sekä puimalarakennus. Tähän asuntoviljelystilaan kuului noin 18 ha:n metsäpalsta. Tilan isäntä Yrjö Mure oli sotainvalidi, joten hän ei itse kaatanut tukkipuita, mutta ajoi niitä hevosella ja reellä. Omasta metsästä tehtiin tietysti polttopuut. Museon kokoelmaan kuuluu tilan alkuperäinen irtaimisto, ja metsätyövälineinä on mm. parireet, pokasaha, bensa- ja öljykanistereita, kirveitä, reppuja ja työvaatteita. Halkoliiterissä on vielä pinot ja sahapukki niin, kuin ne sinne 1970-luvulla jäivät.

Kuva: Hannu Heikkilä