Syväjärvenkangas tervahauta

Omistaja/ylläpitäjä: Metsähallitus Metsätalous Kainuu
Suomussalmi, Säynäjäsuo-Matalasuo kesäretkeilyreitti
Koordinaatit (EUREF-FIN): 64.798838029 29.050460272
Google-maps

Tervanpoltto oli Kainuun pääelinkeino 1800-luvulla ja siitä on jäänyt luontoon merkiksi satoja tervahautoja. Säynäjäsuon ympäristössäkin niitä on useita. Tämä kyseinen tervahauta on halkaisijaltaan n. 12 m.

Kohteella ei ole opastusta

Kuvaaja: Hanna Kelola-Mäkeläinen