Metsäkulttuurikartta

Suomi on metsien maa, ja siten myös monipuolisen metsäkulttuurin ja -historian maa.

Lusto – Suomen Metsämuseo toteutti Metsämiesten Säätiön rahoituksella Suomalainen metsäkulttuuri kartalle! -hankkeen vuosina 2013–2014. Hankkeessa kerättiin tietoa Suomessa olevista metsähistoriallisista kohteista.

Metsäkulttuurikartalle on nyt sijoitettu metsäalan museoita ja metsäkulttuuriin ja metsähistoriaan muutoin liittyviä käyntikohteita ja paikkoja. Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa kartalle sijoitettiin valtion metsien kulttuuriperintökohteiden inventoinneissa kerättyä tietoa monimuotoisista metsien käyttöön liittyvistä kohteista: mm. vanhoista uittoruuhista, hiilimiiluista, tervanpolttopaikoista, metsä- ja uittokämpistä ja karsikkopuista.

Lusto ottaa edelleen mielellään vastaan tietoa Suomesta löytyvistä metsähistoria- ja metsäkulttuurikohteista. Auta meitä täydentämään karttaa lähettämällä meille kommenttisi tai ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen lusto@lusto.fi.

Lista kohteista mobiilikäyttäjille

Lusto Suomen Metsämuseo
Pudasjärven Kotiseutumuseon Metsämuseo
Lapin metsämuseo
Pielisen museo
Rosenlew-museo
Tiedekeskus Pilke
Loma-Kitsin Koti- ja Jätkämuseo
Savottamuseo
Tuomarniemen metsämuseo
Korteniemen perinnetila
Möhkön ruukkimuseo
Verlan tehdasmuseo
Suomen Metsästysmuseo
Jurvan Puuseppämuseo
Rakennuskulttuurikeskus Piiru
Siikakoski uittopato
Miikkulanlampi metsätyökämpän jäännös
Vastuuniemi karsikkopuu
Luutajoensuu hiilimiilu
Keltaoja uittoruuhi
Riviera tervahauta
Nenustannummi hiilimiilu ja miilumaja
Syväjärvensärkkä karsikkopuu
Syväjärvenkangas tervahauta
Löytöjoki tärpättitehdas
Kirkkoaho tervamerkkipetäjä
Papin petäjä merkkipuu
Lavajärvi metsätyökämppä
Mustaperä kivikautinen talo
Kukkuri vanha uittokämppä
Kaupin kämppä
Kuohungin pääkämppä
Laukun tammi
Pikku Hirvasjärvi
Kylmäjoki tervasauna
Karhujupukka pilkkapuu
Samperin savotta Sotajoki-Tulppio veturitie
Kierinniemi
Jonkerin kapulatie
Särkkäjoki uittopato jäännös
Särkkäjoki 2 uittoränni jäännös
Kangaslamminkangas hiilimiilu
Olkikoski konttipuu
Änäkäinen
Kaitajärven kirkkopolku
Pieruvuoma Pleunakämppä
Lintupirtti vuokratupa ja hiilimiilut
Miekankosken uittomuseo
-->
Parkanon Metsämuseo
Petkeljärvi metsänvartijan maja
Kaapin Jouni vanha kruununtorppa
Auttiköngäs pato ja uittoränni
Akanlahti tukinsiirtolaitos
Tiaisen torppa
Tiilikkajärvi Uiton kämppä
Koirasalmen kämppä
Pitkäjärven kämppä
Heretyn kämppä
Liesjärvi Hyypiön suonkuivatuskämppä
Rutolan uittoränni
Pahkaparatiisi
Suomen Asutusmuseo
Ii:n kotiseutumuseo